מחירון אוהלים למכירה 

מחירון אוהלים בגדלים שונים, אוהלים למכירה לאירועים, אוהלים לכיסוי בריכות שחייה.

אוהל בגודל 8*4
מחיר 3700 ש"ח 

אוהל PVC בגודל 8*4

גובה האוהל 3 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם

עד 65 איש

אוהל בגודל 5*10 
מחיר 4500 ש"ח 

אוהל PVC בגודל 5*10

גובה האוהל 2.8 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם

עד 85 איש

אוהל בגודל 6*12 
מחיר 8500 ש"ח 
אוהל 6*12

אוהל PVC בגודל 6*12

גובה האוהל 2.8 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם

עד 120 איש

אוהל בגודל 6*4
מחיר 3500ש"ח 

אוהל PVC בגודל 6*4
גובה האוהל 3 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם.

עד 50 איש

אוהל בגודל 5*8 
מחיר 4100 ש"ח 

אוהל PVC בגודל 5*8

גובה האוהל 3 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם

עד 65 איש

אוהל בגודל 6*3 
מחיר 2000 ש"ח 
אוהל 3*6 למכירה

אוהל PVC בגודל 6*3
גובה האוהל 3 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם.

עד 50 איש

אוהל בגודל 10*4 
מחיר 4100 ש"ח

אוהל PVC בגודל 10*4

גובה האוהל 3 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם

עד 70 איש

אוהל בגודל 5*12 
מחיר 4900 ש"ח 

אוהל PVC בגודל 5*12

גובה האוהל 2.8 מטר,
צדדים 2x2m.
פלדה מגולוונת צינורות.
צינור: 38x1.0mm, מחבר
קוטר 42x1.2mm.
עובי בד בד: גג, צדדים
500g / m2, בצד קיר 500g / m2.

חסין שמש, חסין גשם

עד 100 איש